ติดต่อ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2441-6067, 092-442-8000
โทรสาร 0-2441-6067 อีเมล rcim@rmutr.ac.th

 facebook.com/rcim.rmutr

การเดินทาง ห่างจากสายใต้ใหม่ประมาณ 15 กิโลเมตร
รถประจำทางสาย 515
รถตู้ ม.มหิดล-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี

แผนที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM)

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนที่ พื้นที่ศาลายา

แผนที่ พื้นที่หัวหิน