วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

จำนวนนักศึกษา

ทั้งหมด

2,313

จำนวนนักศึกษา

สำเร็จการศึกษา

1,341

จำนวนหลักสูตร

ทั้งหมด

9