วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

จำนวนนักศึกษา

ทั้งหมด

1667

จำนวนนักศึกษา

สำเร็จการศึกษา

958

จำนวนหลักสูตร

ทั้งหมด

8