College of Innovation Management  Tel : 02-441-6067, 092-442-8000

         • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2562    

คลิก สมัครออนไลน์       

                               New!! ประกาศ รับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
   
                    

Visitors: 159,574