ปริญญาโท (ภาคพิเศษ อังคาร - พฤหัสบดี)

เรียนภาคค่ำ เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (MPA & DPA)ค่าใช้จ่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคค่ำ) แบ่งชำระได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคค่ำ) แบ่งชำระได้ดังนี้

 

สามารถสอบถามรายละเอียดการศึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์
พื้นที่ศาลายา 02-441-6067 หรือ 092-442-8000

สแกน QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

Visitors: 162,988