Why RCIM

 

 ในสังกัดของมหาวิทยาลัย
ได้รับการรับรองจาก สกอ. กพ.
เสริมสร้างทักษะ สำหรับผู้บริหารที่ทันสมัย และมีจริยธรรม
มีความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้
เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและประสบการณ์
ส่งมอบความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้่สู่ภาคสนาม

 

โดยแผนการเรียนที่ชัดเจนนี้และการจัดการที่ดี 

 คุณจะจบได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและครบถ้วนด้วยคุณภาพ

หลักสูตร รป.ม. ทั้งภาคพิเศษกับภาคค่ำ (M.P.A) “

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเล็งเห็นประโยชน์สูงสุด ของคุณภาพการศึกษาที่ใช้ระยะเวลา 1ปีครึ่ง

โดยแผนการเรียนที่ชัดเจนนี้ คุณจะจบได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและครบถ้วนด้วยคุณภาพ
จำนวนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการที่มีโน้วโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี

.เรียนต่อยังไงให้ได้ทั้ง “ใบปริญญา” และ “หาเงินได้จริง”


วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ(RCIM) 
เปิดสอนหลักสูตร M.B.A. 
ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และหลักสูตรที่ไม่หยุดพัฒนา 

และหนึ่งในวิชาหลักอย่างเช่น Digital Marketing ที่พัฒนาวิธีการเรียนการสอนไปพร้อมกับช่องทางการตลาดที่ก้าวหน้า 

ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook / Google / Line / Instagram / Youtube

   

Visitors: 162,988