ภาพกิจกรรม ปี 2565

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มีนาคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

มกราคม 2565

***วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ งดการกิจกรรมรวมกลุ่ม เพราะสถานการณ์โควิด19***