ภาพกิจกรรม ปี 2564

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ธันวาคม 2564

🌟❄️🎄RCIM Station New Year 2022🎄🌟❄️
การประกาศผล “RcimStation”
พร้อมแจกรางวัลมากมายในไลฟ์สดของช่องRcimStation
.
🎉ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น.🎉
มีไลฟ์สด ประกาศผลรางวัลในหัวข้อ Live Share ผู้มีชื่อเสียง และEP.ที่มีคนพูดถึงมากที่สุด พร้อมตอบคำถามรับของรางวัลภายในรายการมากมาย
.
❄️ ของรางวัล มูลค่า รวม 5,000 บาท ❄️
เสื้อ Rcim 5 รางวัล
บัตร Starbucks Gift Card 500 บาท 3 รางวัล
บัตร Central Gift Card 1,000 บาท 1 รางวัล

สิงหาคม - พฤศจิกายน 2564

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564 
      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้จัด “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564″ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 

มกราคม - กรกฎาคม 2564

***วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ งดการกิจกรรมรวมกลุ่ม เพราะสถานการณ์โควิด19***