ตั้งแต่ วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2564

COLLEGE OF INNOVATION MANAGEMENT

20200219_210706_1

เปิดสอนระดับ

rcim mpa

หลักสูตรที่เปิดสอน

M.B.A.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

M.P.A.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
M.Ed.

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

M.M.

การจัดการมหาบัณฑิต

D.B.A.

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

D.P.A.
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Ph.D.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
D.M.
การจัดการดุษฎีบัณฑิต

รับรองคุณวุฒิ หลักสูตร

CONTACT US

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Features & Benefits

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tempor congue pretium.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.