เปิดรับสมัคร 
นักศึกษาใหม่

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 
11 กรกฎาคม 2563

ใบสมัครเรียน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์