ประกาศแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถดูกำหนดการต่าง ๆ ได้ที่ https://bit.ly/3qkvt22
.
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถดูกำหนดการต่าง ๆ ได้ที่ https://bit.ly/3pfxLAi
.
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอให้บัณฑิตติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด
รายละเอียดเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง