วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2567

จำนวนนักศึกษา

ทั้งหมด

2,313

จำนวนนักศึกษา

สำเร็จการศึกษา

1,341

จำนวนหลักสูตร

ทั้งหมด

9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 เบอร์โทรติดต่อ : 02-441-6067, 092-442-8000, 092-442-9000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 เบอร์โทรติดต่อ : 092-442-7000